MISIUNEA INSTITUȚIEI:

de a pregăti muncitori calificați și competitivi pe piața muncii, de a forma personalități deschise,
capabile să se adapteze la schimbări rapide din societate și să dobîndeacă noi valori.


ECHIPA MANAGERIALĂ

adgunct

Ciobanu Liliana
Director adjunct pentru instruire şi educaţie

director

NEGURA VITALIE
DIRECTOR

adgunct

Timofeev Olga
Director adjunct pentru instruire practică şi producere

#

Borzin Ludmila
Șef de secție pentru asigurarea calității

Amariei Sergiu
Șef de secție practică

director

Rusu Ion
Director adjunct în probleme de gospodărie

director

Eremeev Liubovi
Contabil-șef

director

Cioban Ana
Președintele comitetului organizației sindicale